Hình ảnh 4 photos | 167 view

Kcn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

KCN Nam Thăng Long, Hà Nội

KCN Đai An, Hải Dương

KCN Đại Từ, Hà Nội