Giới Thiệu An Giang

Giới Thiệu An Giang

Vĩ độ địa lý của An Giang nằm trong khoảng 10 - 11° vĩ bắc, tức là nằmgần với xích đạo, nên các quá trình diễn biến của nhiệt độ cũng như lượng mưa đều giống với khí hậu xích đạo.

Đăng lúc: 03-08-2009 03:11:11 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN An Giang
Đăng lúc: 03-08-2009 03:05:04 PM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN An Giang

BQL Các Khu Công Nghiệp An Giang

Chủ đầu tư này là một phần của UBND tỉnh An Giang.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh An Giang hoạt động tại Việt Nam.

Đăng lúc: 03-08-2009 02:54:15 PM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN An Giang
Đăng lúc: 03-08-2009 02:41:35 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN An Giang
Đăng lúc: 03-08-2009 02:40:10 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN An Giang

Các tin khác

1, 2  Trang sau