Giơi thiệu  Bắc Giang

Giơi thiệu Bắc Giang

Điều kiện tự nhiên.
Bắc Giang là tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Địa lý lãnh thổ không những có nhiều vùng núi cao, mà còn có nhiều vùng đất trung du trải rộng xen kẽ với các vùng đồng bằng phì nhiêu.

Đăng lúc: 19-08-2009 12:16:18 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Giang
BQL Các KCN Bắc Giang

BQL Các KCN Bắc Giang

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, trực tiếp quản lý các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đăng lúc: 19-08-2009 11:20:40 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Giang
Đăng lúc: 19-08-2009 10:38:49 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Giang
Đăng lúc: 19-08-2009 10:37:26 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Giang
KCN Quang Châu - Bắc Giang

KCN Quang Châu - Bắc Giang

Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích 426 ha, được khởi công xây dựng ngày 26/4/2006, do Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Đăng lúc: 19-08-2009 10:33:53 AM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Giang
1, 2  Trang sau