Giơi thiệu  Bắc Kạn

Giơi thiệu Bắc Kạn

Bắc Kạn đ­ược tái thành lập ngày 01-01-1997 trên cơ sở tách bốn huyện, thị từ tỉnh Bắc Thái cũ và hai huyện thuộc tỉnh Cao Bằng.

Đăng lúc: 18-08-2009 04:29:10 PM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Kạn

Ưu đãi đầu tư

Ngoài các chính sách được hưởng theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật khuyến khích đầu tư trong nước, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn được hưởng chính sách ưu đãi riêng của tỉnh.

Đăng lúc: 18-08-2009 04:15:22 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Kạn
Đăng lúc: 18-08-2009 01:38:07 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Kạn
Đăng lúc: 18-08-2009 01:35:14 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Kạn
Đăng lúc: 18-08-2009 01:30:19 PM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bắc Kạn
1, 2  Trang sau