Giới thiệu Tỉnh Bình Định

Giới thiệu Tỉnh Bình Định

Vị trí địa lý
Bì nh Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và phía Đông giáp biển Đông. Cách Hà Nội 1.065 km về phía Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 649 km về phía Bắc.

.

Đăng lúc: 20-08-2009 04:37:31 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Định

Ưu đãi đầu tư

QUY ĐỊNH
Một số chính sách khuyến khích đầu tư
vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 19/3/2002, điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 18/2002/QĐ-UB ngày 23/9/2002 và Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh Bình Định)

Đăng lúc: 20-08-2009 04:21:54 PM | Đã xem: 46 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Định

BQL Các KCN Bình Định

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định được thành lập theo Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg ngày 24/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng lúc: 20-08-2009 04:11:55 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Định
Đăng lúc: 20-08-2009 04:07:10 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Định
Đăng lúc: 20-08-2009 04:05:55 PM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Định
1, 2  Trang sau