Giới thiệu tinh Bình Thuận

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung Bộ của Việt Nam.

Đăng lúc: 21-08-2009 10:19:01 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Thuận
Đăng lúc: 21-08-2009 10:18:03 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Thuận
Đăng lúc: 21-08-2009 10:17:21 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Thuận
Đăng lúc: 21-08-2009 10:07:07 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Thuận
Đăng lúc: 21-08-2009 10:05:56 AM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Bình Thuận
1, 2, 3, 4  Trang sau