Giơi thiệu Cao Bằng

Giơi thiệu Cao Bằng

Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Hai mặt Bắc và Đông Bắc giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với đường biên giới dài 311 km. Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Phía nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Đăng lúc: 21-08-2009 02:56:27 PM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Cao Bằng

Ưu đãi đầu tư

các văn ban ưu đãi đầu tư tinh Cao Bằng

Đăng lúc: 21-08-2009 02:42:08 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Cao Bằng
Đăng lúc: 21-08-2009 02:41:58 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Cao Bằng
Đăng lúc: 21-08-2009 02:34:06 PM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Cao Bằng
Đăng lúc: 21-08-2009 02:29:51 PM | Đã xem: 67 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Cao Bằng