Giơi thiệu  Đồng Nai

Giơi thiệu Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có diện tích 5.903,940 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Dân số toàn tỉnh theo số liệu thống kê năm 2007 là 2.281.705 người, mật độ dân số: 386,511 người/km2.

Đăng lúc: 22-08-2009 03:45:07 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Đồng Nai

Ưu đãi đầu tư

1. Các Chính Sách Đầu Tư Của Nhà Nước :

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi và bổ sung 3 lần từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2000.

Đăng lúc: 22-08-2009 03:32:56 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Đồng Nai
BQL Các KCN Đồng Nai

BQL Các KCN Đồng Nai

Trụ sở: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại : 0613.892.378; Fax: 0613. 892.379
Website : www.diza.vn Email: diza@diza.vn

Đăng lúc: 22-08-2009 03:29:40 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Đồng Nai
Đăng lúc: 22-08-2009 03:20:03 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Đồng Nai
Đăng lúc: 22-08-2009 03:18:02 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Đồng Nai
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau