Giơi thiệu  Hà Giang

Giơi thiệu Hà Giang

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía bắc và tây có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dài 274 km; phía đông giáp tỉnh Cao Bằng; phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía tây và tây nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Đăng lúc: 24-08-2009 04:11:06 PM | Đã xem: 121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hà Giang
Đăng lúc: 24-08-2009 03:53:48 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hà Giang

BQL Các KCN Hà Giang

Chức năng:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đăng lúc: 24-08-2009 03:51:20 PM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hà Giang
Đăng lúc: 24-08-2009 03:48:15 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hà Giang
Đăng lúc: 24-08-2009 03:47:17 PM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hà Giang

Các tin khác

1, 2  Trang sau