Giới Thiệu Tỉnh Hòa Bình

Giới Thiệu Tỉnh Hòa Bình

1. Vị trí địa lý:
Tỉnh Hoà Bình là tỉnh miền núi, nằm ở toạ độ địa lý 200 19' - 210 08' vĩ độ Bắc, 104048' - 105040' kinh độ Ðông, cách thủ đô Hà Nội 73 km.

Đăng lúc: 27-08-2009 12:50:20 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hòa Bình
Đăng lúc: 27-08-2009 12:40:29 PM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hòa Bình

BQL Các KCN Hòa Bình

Vị trí chức năng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoà Bình
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 718/QĐ-TTg, ngày 07/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 27-08-2009 12:13:03 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hòa Bình
Đăng lúc: 27-08-2009 12:07:48 PM | Đã xem: 89 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hòa Bình
Đăng lúc: 27-08-2009 12:03:23 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Hòa Bình
1, 2, 3  Trang sau