Giới Thiệu tỉnh Kiên Giang

Giới Thiệu tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang có vị thế giáp biển, trông ra Vịnh Thái Lan, là tỉnh rất giàu tiềm năng về thủy sản, khoáng sản, lâm sản và du lịch…

Đăng lúc: 29-08-2009 07:47:52 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Kiên Giang

BQL Các KCN Kiên Giang

Ngày 6/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1471/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Đăng lúc: 28-08-2009 05:28:26 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Kiên Giang
Đăng lúc: 28-08-2009 05:23:20 PM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Kiên Giang
Đăng lúc: 28-08-2009 05:22:21 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Kiên Giang
Đăng lúc: 28-08-2009 05:21:04 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Kiên Giang

Các tin khác

1, 2  Trang sau