Giơi thiệu tỉnh Nam Định

Giơi thiệu tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định có một vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; được xác định là trung tâm các tỉnh nam sông Hồng, trải rộng từ 190 52’ đến 200 30’ vĩ độ Bắc và 1050 55’ đến 1060 35’ kinh độ Đông. Địa hình chủ yếu là đồng bằng - ven biển và thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

Đăng lúc: 29-08-2009 01:58:56 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nam Định
Đăng lúc: 29-08-2009 01:46:07 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nam Định

BQL Các KCN Nam Định

Địa chỉ: Km 105 Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định
Tỉnh: Nam Định
Số điện thoại: 0350.849258
Số fax: 0350.680806
Email: ndipm@hn.vnn.vn
Giám đốc: Nguyễn Thế Khanh 0350.849258
Phó giám đốc thường trực: Nguyễn Xuân Tuyển
Phó giám đốc:Trưởng hành chính :

Đăng lúc: 29-08-2009 01:44:04 PM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nam Định
Đăng lúc: 29-08-2009 01:40:17 PM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nam Định
Đăng lúc: 29-08-2009 01:39:33 PM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nam Định
1, 2, 3  Trang sau