Giới thiệu tỉnh Nghệ An

Giới thiệu tỉnh Nghệ An

iện tích: 16.498,5km2
Dân số: 3.123.084 người (Niên giám Thống kê 2008)
Dân tộc: Việt (Kinh), Khơ Mú, Sán Dìu, Thái, H'Mông, Ơ Đu...
Mật độ dân số trung bình: 189 người /km2
Tỉnh lỵ: Thành phố Vinh

Đăng lúc: 29-08-2009 02:49:45 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nghệ An
Đăng lúc: 29-08-2009 02:37:49 PM | Đã xem: 87 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nghệ An

BQL Các KCN Nghệ An

Địa chỉ: Đại lộ 3/2 Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An
Tỉnh: Nghệ An
Số điện thoại: 038.520520
Số fax: 038.832.657
Email: bqlkcn@naniza.org
Trang web: www.naniza.org

Đăng lúc: 29-08-2009 02:37:00 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nghệ An
Đăng lúc: 29-08-2009 02:33:52 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nghệ An
Đăng lúc: 29-08-2009 02:32:59 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Nghệ An
1, 2, 3  Trang sau