Giới thiệu tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu phía đông bắc Việt Nam, có dáng một hình chữ nhật lệch nằm chếch theo hướng đông bắc - tây nam. Phía tây tựa lưng vào núi rừng trùng điệp.
Địa hình

Đăng lúc: 04-09-2009 02:01:06 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Quảng Ninh

Ưu đãi đầu tư

Tính từ tháng 9-2006 đến nay, với hiệu lực của 4 Quyết định 2824, 2847, 3752 và 618 của UBND tỉnh, việc khuyến khích các hoạt động đầu tư và hỗ trợ sản xuất ở tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng tình, đánh giá cao.

Đăng lúc: 04-09-2009 01:47:45 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Quảng Ninh

BQL Các KCN Quảng Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh
Tỉnh: Quảng Ninh
Số điện thoại: 033.836579
Số fax:
Email: banktdn-qn@hnn.vnn.vn
Trang web: htp://www.halonginvest.gov.vn/

Đăng lúc: 04-09-2009 01:32:57 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Quảng Ninh
Đăng lúc: 04-09-2009 01:30:02 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Quảng Ninh
Đăng lúc: 04-09-2009 01:29:17 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Quảng Ninh
1, 2, 3  Trang sau