Giới Thiệu Tỉnh Tây Ninh

Giới Thiệu Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh thuộc miền Đông Nam bộ Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tọa độ từ 10057’08’’ đến 11046’36’’ vĩ độ Bắc và từ 105048’43” đến 106022’48’’ kinh độ Đông. Phía Tây và Tây Bắc giáp vương quốc Campuchia, phía Đông giáp tỉnh Bình Dương, Bình Phước, phía Nam giáp TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, là tỉnh chuyển tiếp giữa vùng núi và cao nguyên Trung bộ xuống đồng bằng sông Cửu Long.

Đăng lúc: 05-09-2009 09:47:19 AM | Đã xem: 66 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Tây Ninh

Ưu đãi đầu tư

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đăng lúc: 05-09-2009 09:34:13 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Tây Ninh

BQL Các KCN Tây Ninh

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh (TANIZA) được thành lập theo Quyết định số 156/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 1999 do Thủ Tướng Chính phủ cấp với chức năng là quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đăng lúc: 05-09-2009 09:27:26 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Tây Ninh
Đăng lúc: 05-09-2009 09:22:30 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Tây Ninh
Đăng lúc: 05-09-2009 09:15:54 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Tây Ninh
1, 2  Trang sau