Giới thiệu tỉnh Thái Nguyên

Giới thiệu tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên là một tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Do vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực này.

Đăng lúc: 05-09-2009 11:25:03 AM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thái Nguyên

Ưu đãi đầu tư

Thực hiến tốt kế hoạch sử dụng đất đai. Hoàn chỉnh sớm vào việc giao đất và cấp quyền sử dụng đất ổn định lâu dài trong sản xuất nông nghiệp. Nhanh chóng trong việc triển khai việc “ dồn điền, đổi thửa” đất đai theo quyết định 1520/QĐ-CT; ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và việc cho thuê lại đất nông nghiệp tạo điều kiện cho sản xuất hàng hoá theo hướng công nghiệp.

Đăng lúc: 05-09-2009 11:17:18 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thái Nguyên

BQL Các KCN Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Tân Quang, TX Sông Công, Thái Nguyên
Tỉnh: Thái Nguyên
Số điện thoại: 0280.845586

Email: izatng@yahoo.com

Đăng lúc: 05-09-2009 11:13:52 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thái Nguyên
Đăng lúc: 05-09-2009 11:10:19 AM | Đã xem: 59 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thái Nguyên
Đăng lúc: 05-09-2009 11:09:24 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thái Nguyên

Các tin khác

1, 2  Trang sau