Giới thiệu tinh Thừa Thiên - Huế

Giới thiệu tinh Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên-Huế là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam có tọa độ ở 16-16,8 Bắc và 107,8-108,2 Đông.

Đăng lúc: 05-09-2009 02:31:30 PM | Đã xem: 50 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thừa Thiên-Huế

Ưu đãi đầu tư

Tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến khích tất cả tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đăng lúc: 05-09-2009 02:24:03 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thừa Thiên-Huế

BQL Các KCN Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Tỉnh: Thừa Thiên Huế
Số điện thoại:
054.861805
Số fax:054.861.805
Email: huizm@dng.vnn.vn
Trang web: www.phubai-iz.com.vn

Đăng lúc: 05-09-2009 02:21:48 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thừa Thiên-Huế
Đăng lúc: 05-09-2009 02:18:37 PM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thừa Thiên-Huế
Đăng lúc: 05-09-2009 02:17:45 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Thừa Thiên-Huế
1, 2  Trang sau