Giới thiệu tỉnh Trà Vinh

Giới thiệu tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh là tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam.

Trung tâm tỉnh lỵ là thị xã Trà Vinh, nằm trên Quốc lộ 53, cách Thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km và cách thành phố Cần Thơ 100 km.

Đăng lúc: 05-09-2009 03:29:34 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Trà Vinh

Ưu đãi đầu tư

1. Về đối tượng hưởng chính sách ưu đãi bao gồm

Các doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã, Kinh tế trang trại… Các hộ sản xuất cá thể; các doanh nghiệp đầu tư của người nước ngoài.

Đăng lúc: 05-09-2009 03:20:29 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Trà Vinh

BQL Các KCN Trà Vinh

Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Trà Vinh là cơ quan trực tiếp quản lý các khu công nghiệp, chịu sự chỉ đạo và quản lý của UBND tỉnh, có các chức năng, nhiệm vụ:

Đăng lúc: 05-09-2009 03:16:31 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Trà Vinh
Đăng lúc: 05-09-2009 03:12:12 PM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Trà Vinh
Đăng lúc: 05-09-2009 03:11:36 PM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Trà Vinh

Các tin khác

1, 2  Trang sau