Giới thiệu Tỉnh Vĩnh Long

Giới thiệu Tỉnh Vĩnh Long

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Theo kết quả điều tra ngày 01/04/2009, dân số tỉnh Vĩnh Long là 1.028.365 người.

Đăng lúc: 05-09-2009 04:35:50 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Vĩnh Long
Đăng lúc: 05-09-2009 04:30:18 PM | Đã xem: 84 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Vĩnh Long

BQL Các KCN Vĩnh Long

Địa chỉ: 85 Trưng Nữ Vương, phờng 1, TX.Vĩnh Long, Vĩnh Long
Tỉnh: Vĩnh Long
Số điện thoại: 070.834800
Số fax: 070.820.972
Email: vinhlongiz@hcm.vnn.vn

Đăng lúc: 05-09-2009 04:29:21 PM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Vĩnh Long
Đăng lúc: 05-09-2009 04:27:19 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Vĩnh Long
Đăng lúc: 05-09-2009 04:26:35 PM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Vĩnh Long
1, 2  Trang sau