Giới thiệu tỉnh yên Bái

Giới thiệu tỉnh yên Bái

Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Đăng lúc: 07-09-2009 12:59:47 PM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Yên Bái

Ưu đãi đầu tư

Quyết Định Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Yên Bái về chính sách ưu đãi đầu tư

Đăng lúc: 07-09-2009 12:33:51 PM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Yên Bái
Đăng lúc: 07-09-2009 12:22:03 PM | Đã xem: 91 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Yên Bái
Đăng lúc: 05-09-2009 05:03:52 PM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Yên Bái

KCN Bắc Văn - Yên Bái

Khu công nghiệp Bắc Văn Yên tỉnh Yên Bái được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 2076/QĐ - UBND tỉnh Yên Bái trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch KCN tổng hợp phía Bắc huyện Văn Yên đã có.

Đăng lúc: 05-09-2009 05:02:13 PM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Công Nghiệp , KCN Yên Bái
1, 2, 3  Trang sau