Khoan thăm dò khai thác than ở Quảng Ninh

Nghiên cứu công nghệ góp phần giảm hàng nhập khẩu

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp tiến tới thay thế hàng nhập khẩu...

Đăng lúc: 09-09-2009 03:02:31 PM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Nhà nước , Nghiên cứu Công nghiệp , Kinh tế Công nghiệp

Công nghiệp

Công nghiệp, là một bộ phận của nền kinh tế, là lĩnh vực sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được "chế tạo, chế biến" cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ công nghệ, khoa học và kỹ thuật.

Đăng lúc: 27-07-2009 10:23:04 PM | Đã xem: 114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khu Chế Xuất , Nghiên cứu Công nghiệp , Kinh tế Công nghiệp