Dịch vụ Tư vấn Đầu tư KCN

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam - VNIZ là một thành viên của APS - đơn vị xây dựng và vận hành Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam, cung cấp hầu hết các dịch vụ cho chủ đầu tư Khu công nghiệp.

Đăng lúc: 09-09-2009 02:09:06 PM | Đã xem: 111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Ngành Công Nghiệp , Công nghiệp Tàu thủy , Dịch vụ KCN , Tư vấn

Dịch vụ cho nhà đầu tư

VNIZ - đơn vị xây dựng và vận hành Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam - cung cấp các dịch vụ dành cho nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất tại Khu công nghiệp, bao gồm:

Đăng lúc: 09-09-2009 01:47:39 PM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dịch vụ KCN , Tư vấn